Trykimprægneret

Vi fører fortsat et bredt udvalgt af trykimprægneret rundtræ i fyr.

Alt vores fyrretræ kommer fra FSC-certificerede skovbrug, der lever op til de strengeste krav til ansvarlig skovhugst og bæredygtig skovforvaltning.

Trykimprægneringen er foretaget i henhold til gældende NTR-normer. Det vil sige, at træet er kvalitetsimprægneret med et middel, der er godkendt i et eller flere nordiske lande – og i Danmark af Miljøstyrelsen. NTR-normen sikrer, at trykimprægneret træ i dag er mere miljøvenligt end tidligere, og at det er sikkert at håndtere det.

Vi fører to klasser i henhold til NTR-normen:

Klasse A: Træet kan tåle kontakt med ferskvand og jord.
Trykket: Træet er tåler kun anvendelse over jorden.

Man kan forvente en levetid på 20-25 år ved jordkontakt, når træet er NTR klasse A-mærket.

TUNNavnhf:tags